บทความ

 

จากที่ PayPal ประกาศปิดรับสมัครผู้ใช้งานใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ผู้ใช้งานเก่ายังคงใช้งานบัญชีได้ตามปกติ ทาง PayPal ประกาศเตรียมตัวกลับมาเปิดบริการในประเทศใหม่อีกครั้ง พร้อมเงื่อนไขที่สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น กระทบถึงผู้ใช้งานเก่าด้วย

ผู้ใช้งานเก่าที่สมัครบัญชีก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2564 ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และยอมรับเงื่อนไขใหม่ของทาง PayPal ประเทศไทย และบัญชี PayPal ที่สมัครแบบธุรกิจต้องยืนยันตัวตน Know your Business (KYB) ตามมาตรฐานของ PayPal ที่กำหนด สามารถดูขั้นตอนของบัญชีธุรกิจได้ตามที่มาท้ายข่าวครับ

ทาง PayPal แจ้งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการเปิดให้บริการใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทั้งผู้ใช้งานฝั่งใช้งานทั่วไป และแบบธุรกิจดังนี้

การเก็บเงินในบัญชี และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  • ผู้ใช้งาน PayPal แบบส่วนตัว จะไม่สามารถเก็บเงินในบัญชี PayPal และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อีกต่อไปหลังมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้ใช้งานแบบธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ผ่านมาตรการยืนยันตัวตน KYB สามารถเก็บยอดเงิน และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยที่ผูกไว้เท่านั้น ไม่สามารถถอนเข้าธนาคารในสหรัฐอเมริกา และธนาคารในประเทศอื่นๆได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามข้อกำหนดที่ทางสรรพากรออกกฎหมาย e-Serviceไว้ จะคิดจากค่าธรรมเนียมของ PayPal ทั้งหมด ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลใบแจ้งหนี้ภาษี และระบุจำนวนภาษีที่มีการเรียกเก็บ

บริการการชำระเงิน และการโอนเงิน

  • บัญชีแบบส่วนตัวและธุรกิจ ไม่สามารถโอนหรือรับเงินระหว่างประเทศได้ การชำระเงินในประเทศด้วย PayPal ต้องเป็นการชำระด้วยสกุลเงินไทยบาท THB เท่านั้น แต่การชำระเงินแบบพาณิชย์ยังคงชำระสกุลเงินต่างๆได้เหมือนเดิม
  • บัญชีธุรกิจไม่สามารถใช้บริการ Payouts ในการโอนหรือรับชำระได้อีกต่อไป
  • บัตรเดบิตออกโดยธนาคารในประเทศที่ผูกกับ PayPal ไม่สามารถชำระเงินในประเทศไทยได้ แต่ชำระกับบริการต่างประเทศได้ ส่วนบัตรเครดิตชำระได้ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผลกระทบข้างต้นจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานทั้งส่วนตัวและธุรกิจที่ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าว จะถูกจำกัดสิทธิ์การใช้งาน ไม่สามารถชำระหรือโอนไปบัญชี PayPal อื่นได้ หากผูกบัญชีธนาคารไว้ยอดเงินคงเหลือจะถูกโอนเข้าธนาคารอัตโนมัติและบัญชีจะถูกโอนย้ายมาเป็น PayPal ประเทศไทยทันที

ผู้ใช้งานเก่าทุกท่านที่สมัครก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2564 จะได้รับอีเมลจากทาง PayPal เพื่อแจ้งข้อมูลดำเนินการในเร็วๆนี้ครับ

ที่มา: paypal.com, blognone.com