บทความ

Interactions เทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบเว็บไซต์ จาก JoomShaper ที่จะทำให้เว็บไซต์มีมิติ และดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น มีความสามารถในการแสดงผล Action ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทำการเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออ่านเนื้อหา โดนสามารถกำหนด Action ของวัตถุแต่ละชิ้นให้เคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ