เรียนท่านลูกค้าทุกท่านทราบ

เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริษัท เมกกาเว็บ จำกัด

หมายเลข 028917400-1 ขัดข้อง บางครั้งอาจโทรได้ บางครั้งอาจโทรไม่ได้

หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถติดต่อได้ให้โทรที่เบอร์

0859953399 (ติดต่อคุณประทักษ์) / 0957843535 (ติดต่อคุณนวล)

หรือ Line : megaweb2000 (ติดต่อคุณประทักษ์)

Line: nuan_megaweb (ติดต่อคุณนวล)