บริการถ่ายภาพสินค้าและสถานที่

บริการถ่ายภาพในและนอกสถานที่ สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ของท่าน รวมไปถึงบริการตกแต่งและตัดต่อภาพ เพื่อจำมาใช้งานได้หลากหลาย

 

ผลงานถ่ายภาพ

Mug 01
Mug 03
Mug 07
Mug 08
IMG 8300
IMG 8403
IMG 4171
IMG 4386
IMG 5607
IMG 5645
IMG 0474x
Mtb Dd Force

 

รายละเอียดการให้บริการ

1. บริการถ่ายภาพและตกแต่งภาพให้สวยงาม ทั้งภาพสินค้าภายในหรือนอกสถานที่

2. ภาพที่ได้จะทำการรีทัชภาพด้วยโปรแกรม เพื่อปรับแสงและเงาให้เหมาะสม

3. สามารถไดคัทพื้นหลังที่ไม่สวยงามออกไป เพื่อดึงเอามาเฉพาะภาพตัวสินค้าได้

4. มีการลบรอยตำหนิ เพื่อปรับแต่งส่วนที่ไม่เหมาะสมของภาพสินค้าให้สมบูรณ์

5. สามารถถ่ายสินค้าแบบ Macro Zoom เพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้าที่มีขนาดเล็กได้


อัตราค่าบริการ

คิดบริการเป็น Job 1 วัน ไม่เกิน 4 ชั่วโมงการทำงาน 10,000 บาท
ราคานี้รวมการถ่ายภาพสินค้าหรือสถานที่ไม่เกิน 100 ภาพ
ราคานี้รวมการตกแต่งภาพ แสง สี ด้วยโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ภาพที่ได้เป็นภาพความคมชัดสูง สามารถนำไปใช้เพื่อการพิมพ์ได้
หมายเหตุ
การตกแต่งภาพด้วยเทคนิกพิเศษ เช่น การตัดพื้นแบ็คกราวหลัง การตกแต่งพื้นแบ็คกราว
จะมีค่าบริการเพิ่มเติมพิเศษ คิดเหมารวมให้ทราบล่วงหน้า

พิเศษ ถ้ามีสินค้าให้ถ่ายจำนวนมาก จะทำการประเมินงานแบบเหมารวมให้